• N/A phòng ngủ
 • N/A WC
 • N/A tầng
 • 430 m2

Bán lô biển Nguyễn tất thành Đà nẵng

Tổng quan

 • Mặt tiền
  updating
 • Giá/m2
  0
 • Hướng
  updating
 • Số tầng
  updating

Bán lô đất Nguyễn tất thành Đà nang gân khu du lịch xuân thiều . Vi trí qua đẹp để nghĩ đường. 430m nha mọi người.45tr/m tip người thiện chi

Tìm kiếm nhà đất theo tags: Bán đất

So sánh giá tương tự (~ 45 triệu ) tại

phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn N/A m2
phòng ngủ, WC, 3900 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Lớn hơn 3470 m2
phòng ngủ, WC, 3900 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Lớn hơn 3470 m2
phòng ngủ, WC, 150 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 280 m2
phòng ngủ, WC, 150 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 280 m2

Tin khác của Mr khoa

phòng ngủ, WC, 25 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 405 m2
phòng ngủ, WC, 95 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 335 m2
phòng ngủ, WC, 95 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 335 m2
phòng ngủ, WC, 100 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 330 m2
phòng ngủ, WC, 45 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 385 m2
phòng ngủ, WC, 45 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 385 m2
phòng ngủ, WC, 95 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 335 m2
phòng ngủ, WC, 25 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 405 m2
phòng ngủ, WC, 125 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 305 m2
phòng ngủ, WC, 69 m2
 • Cao hơn N/A% (giá/m2)
 • Nhỏ hơn 361 m2