Bán kho, nhà xưởng tại Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng