Bán kho, nhà xưởng tại Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng