Bán kho, nhà xưởng tại Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng