Bán kho, nhà xưởng tại Xã Đưng KNớ, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng