Bán kho, nhà xưởng tại Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng