Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng