Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng