Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng