Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Đưng KNớ, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng