Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng