Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng