Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng