Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng