Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Xã Đưng KNớ, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng